ATT TÄNKA PÅ NÄR DU

LÄMNAR IN MATERIAL

Var ute i god tid!
Annonsavdelningen har mycket att göra och har inte alltid möjlighet att assistera i sista minuten.
Annonserna syns!
Annonsplaceringarna på destination.se tillhör en av Sveriges stora annonsplatser. Överdrivna animationer och grälla färger behövs inte för att fånga besökarnas uppmärksamhet.
Det bidrar snarare till irritation och aversion mot annonsör eller Destination.se. Det är bättre att fokusera på budskapet/erbjudandet i stället och det visar sig utan undantag vara det mest effektiva sättet att nå våra besökare.
Följ materialspecifikationen!
Kontrollera samtliga annonsers funktionalitet, att animeringen fungerar som det är tänkt, att annonsen är klickbar, att clickTAG används och att bifogade länkar fungerar, maxvikt etc.
Kontrollera prestanda!
Flashannonser blir snabbt CPU-intensiva och processorkrävande. Följderna blir att kantutjämning på text försvinner, bilder och animationer får sämre kvalitet etc. I värsta fall låser sig Flashspelaren och annonsen måste tas bort från sidan.
Avvikande idéer
Om ni har avvikande idéer för utformandet av annonser, med funktionalitet eller interaktivitet utöver det vanliga ta kontakt med Destination i god tid. Om det är möjligt redan på planeringsstadiet.
Annonsören ansvarar
För allt annonsmaterials utformning och funktionalitet. Annonser som stör det redaktionella innehållet eller som orsakar tekniska problem kommer att tas bort från sidan omedelbart.

Generella regler:

 • Maxvikt per fil är 45 Kb om ej annat anges.
 • Hänsyn måste tas till CPU-belastningen.
 • Alla annonser skall innehålla en clickTAG enligt specifikationen intill.
 • Backup-annons ska bifogas som GIF, JPG eller PNG. Om tredjepartslösning används, ska backup-annonser skickas till tredjepart.
 • Publicera SWF-filerna i en så tidig flashversion som möjligt för att få god räckvidd.
 • Eventuellt ljud skall vara avslaget vid start och måste aktiveras med klick av användaren.
 • Avstängningsknapp för ljudet måste finnas. Maxvolym: -12 dB.
 • Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ClickTAG:


ClickTAG skall vara definierad i annonsen. Detta för att Destination.se skall kunna mäta klick, samt snabbt skifta länkmål under kampanjens gång om detta skulle önskas.
För att lägga till en clickTAG i annonsen i Action Script 2 gör man enligt följande:
1. Konvertera objekt som skall vara klickbara till "Button"/"Knapp". Om hela annonsen skall vara klickbar kan man göra en transparant klickyta som täcker hela annonsen.
2. Lägg till följande action/händelse:


on(release) {
if(_root.clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}
}


Multipla klicklänkar:
Vid flera clickURL:er i samma banner läggs dessa till enligt följande:_root.clickTAG, _root.clickTAG2, _root.clickTAG3, ...Max 9 clickTAG:s kan på detta sätt definieras. Observera att vi endast kan erbjuda sammanslagen statistik för de i annonsen förekommande länkarna.
Läs mer om clickTAG härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processorbelastning:


Processorintensiva flashanimationer är i regel orsaken till att en sida upplevs som trög, de kan även påverka systemprestanda så att andra processer i bakgrunden av webbläsaren drabbas. Det finns därför en gräns för hur CPU-krävande en annons tillåts vara.
Till skillnad från andra begränsningar som framerate och filvikt så är CPU-intensiteten i en annons multifaktoriel och komplex att analysera från vår sida. Vi kan i allmänhet inte stå till tjänst med analys av enskilda annonsmaterial med avseende på vad i dessa som ger upphov till en hög processorbelastning.
Vi kan dock ge några generella riktlinjer på flashmekanismer som vi hittills har identifierat som CPU-intensiva:
 • Filter (glow, blur, shadow etc.)
 • Partiklar
 • Animerade lager med transparens (särskilt om det rör sig om flera på varandra liggande lager)
 • Trigonometriska funktioner
NÄR DU SKA

LÄMNA IN MATERIAL

ELLER VILL

FRÅGA OSS

OM VÅRA ANNONSFORMAT:

KONTAKTA MIG OMGÅENDE

RING MIG: