FORMAT

OUTSIDER

Formatet Outsider medger en kreativ annonslösning som lämpar sig både för nyheter, varumärkesannonsering och engagerande aktiviteter.
Outsider ligger högt upp på sidan, är ett stort format och syns direkt för besökaren.
Om du väljer att koppla på sökordsstyrning ökar du dessutom möjligheterna att nå din exakta målgrupp.
Specifikation:
Dimensioner: 250
x 600 px
CPM:
CPM Sökordsstyrning: +
CPM Frekvens, IP, Tid +

EN DEL AV SCHIBSTED TILLVÄXTMEDIER

KONTAKTA MIG OMGÅENDE

RING MIG: